Bemiddeling

Bij het verrekenen van energiekosten kunnen geschillen ontstaan. Energie is weinig tastbaar. Door de complexiteit van energiefacturen is niet altijd duidelijk hoe de verrekening op een -voor alle partijen- eerlijke manier dient plaats te vinden.

Bij meerdere gebruikers in één object kunnen bijvoorbeeld vragen ontstaan als:

  • Is een verdeling op basis van vloeroppervlakte redelijk (zeker wanneer de gebruikstijden of gebruiksintensiteiten sterk verschillend zijn)?
  • Indien tussenmeters aanwezig zijn, hoe dienen deze gegevens geïnterpreteerd te worden? Zijn de meters juist geplaatst en geven deze een compleet beeld van de verbruiksverdeling?
  • Dienen de variabele kosten en vastrecht op verschillende manieren doorbelast te worden?

Ook bij de afdracht van energiekosten aan het energiebedrijf kan onenigheid ontstaan, wanneer het vermoeden bestaat dat er fouten zijn gemaakt in het berekenen van de factuur of het vaststellen van de meetgegevens.

Onze dienstverlening

Als onafhankelijke en onpartijdige deskundige geeft Enervedo Energie Advies een heldere uiteenzetting van de onderliggende problemen bij het geschil. De alternatieven voor de verrekening worden uiteengezet en waar nodig worden nieuwe verrekenmodellen opgesteld. Hiermee wordt de juiste of meest redelijke manier van het verrekenen van de energiekosten inzichtelijk gemaakt. Dit legt de basis voor een (voor alle partijen) werkbare oplossing van het geschil.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl