Teruggave energiebelasting

In sommige gevallen kunnen bedrijven en instellingen in aanmerking komen voor volledige of gedeeltelijke teruggave van energiebelasting (en vanaf 1 januari 2013 de opslag duurzame energie). Dit is onder andere het geval bij:

 • opwekking van elektriciteit met behulp van aardgas
 • meerdere gelijke energie-aansluitingen binnen 1 onroerende zaak
 • energieaansluitingen ten behoeve van meerdere gebruikers
 • aansluitingen zonder WOZ beschikking welke een gemeenschappelijke functie vervullen
 • afdracht van energiebelasting aan meerdere partijen als gevolg van een leverancierswitch
 • blokverwarming waarbij één onroerende zaak een verbruik heeft van meer dan 5.372.000 MJ
 • bedrijven met een verbruik van meer dan 10 miljoen kWh welke deelnemen aan de MJA
 • bedrijven die zich bezig houden met metallurgische processen
 • kerken en andere religieuze instellingen
 • algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)
 • culturele en wetenschappelijke instellingen
 • multifunctionele centra

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies onderzoekt welke mogelijkheden er bestaan voor de teruggave van energiebelasting. Enervedo adviseert of kan de teruggave verzorgen, waarmee de opdrachtgever verzekerd is dat alle procedures op een juiste manier doorlopen worden. Indien in het verleden nog geen aanspraak is gemaakt op energiebelastingteruggave kan dit vaak ook met terugwerkende kracht gerealiseerd worden.

Het onderzoek naar de teruggavemogelijkheden kan eventueel plaats vinden als onderdeel van een volledige factuurcontrole, waarmee het kostenbesparend potentieel verder wordt vergroot.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl