Energiemanagement

Energiemanagement of energiezorg is een structurele aanpak waarmee het gebruik van energie en grondstoffen geminimaliseerd wordt. Hierbij wordt voortdurend een cyclus doorlopen om de energie-efficiëntie te vergroten: beleid maken, acties plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op basis daarvan nieuw beleid maken. Met deze plan-do-check-act-cyclus wordt grip op het energieverbruik behouden, worden de energiekosten omlaag gebracht en wordt de milieubelasting geminimaliseerd.

Voor effectief energiemanagement dient een organisatie te beschikken over geschikt beleid en de juiste instrumenten om besparingsmogelijkheden te signaleren en besparingen te registreren (waaronder energiemonitoring).

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies begeleidt organisaties in het opzetten en/of continueren van energiebeheer en heeft hiervoor verschillende diensten:

Energiecoördinator. In de rol van energiecoördinator is Enervedo één of meerdere dagdelen per week aanwezig in een organisatie en draagt zorg voor de uitvoering van energiemanagement.

Kennisoverdracht. Met kennisoverdracht aan sleutelpersonen binnen organisaties helpt Enervedo de energiezorg naar een hoger plan te tillen.

Nulmeting. Met een nulmeting brengt Enervedo in kaart hoe de energiezorg in organisaties ervoor staat. Met de nulmeting worden de sterke en zwakke punten in het energiebeleid zichtbaar gemaakt, hetgeen vervolgens gebruikt wordt om de energiezorg te verbeteren.

 

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl