Energieonderzoek

Een energieonderzoek brengt op structurele wijze de energetische situatie van een organisatie in kaart. Hierdoor wordt een weloverwogen keuze voor besparingsopties mogelijk gemaakt. De behoefte aan een energieonderzoek kan voortkomen uit verplichtingen vanuit het Activiteitenbesluit / Wet milieubeheer, de MeerjarenAfspraak (MJA) of de Europeese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Ook organisaties zonder verplichtingen kiezen voor de uitvoering van een energieonderzoek, vanwege het kostenbesparende potentieel en de milieuwinst die hiermee behaald wordt.

Werkwijze

Tijdens het onderzoek worden alle energieverbruikers in kaart gebracht en wordt een verbruik aan de verschillende installaties toegekend (door middel van metingen en/of berekeningen). De energiebalans die hieruit ontstaat geeft een beeld van de belangrijkste invloedfactoren, waaruit vervolgens besparingsopties worden afgeleid. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt nagegaan of deze besparingsopties in te passen zijn in de organisatie. Hierna wordt de haalbaarheid onderzocht door het maken van kosten/baten analyses.

Resultaat

Enervedo streeft naar het opstellen van maatwerk rapportages. De meest voorkomende onderdelen in een energierapportage zijn:

  • Beschrijving van de gebouwen, installaties en processen
  • Energiehuishouding en verbruikshistorie
  • Energiebalans
  • Energiebesparende maatregelen
  • Mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie
  • Organisatorische- en gedragsmaatregelen welke leiden tot energiebesparing
  • Een overzicht van toepasbare subsidieregelingen

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl