Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie richt zich op een specifiek energiebesparingsvoorstel en geeft inzicht in de technische en economische haalbaarheid, het milieurendement en de impact op de omgeving. Organisaties die voornemens zijn omvangrijke of complexe besparingsmaatregelen uit te voeren verzekeren zich hierdoor voorafgaand aan de uitvoering van een goed onderliggend plan. Hierdoor worden desinvesteringen voorkomen.

Voorbeelden van maatregelen waarbij een haalbaarheidsonderzoek zinvol kan zijn, zijn hergebruik van warmte (door warmteterugwinning of levering aan derden), grootschalige opwekking van duurzame energie (waaronder zon en wind) en aanpassingen aan procesinstallaties.

Onze dienstverlening

Enervedo Energie Advies bepaalt door onderzoek, berekeningen en/of metingen de optimale omvang van de maatregel, de inpasbaarheid in de organisatie, technische details en de financiële aspecten. De opdrachtgever ontvangt een maatwerk rapportage van de haalbaarheidsstudie waarmee vervolgstappen ondernomen kunnen worden. Desgewenst kan Enervedo de uitvoering begeleiden en monitoren of de gewenste resultaten behaald worden.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl