01 August

Uitvoering energie-audit (EED) grote bedrijven voor 5 december 2015

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven.

Uitvoering energie-audit voor 5 december 2015

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie dienen grote ondernemingen uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren en vervolgens tenminste iedere vier jaar te herhalen.

Voor wie

De energie-audit is van toepassing op ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen (met uitzondering van bedrijven welke deelnemen aan de MJA3 / MEE of bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem).

Inhoud energie-audit

RVO heeft een rapportage-format opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de energie-audit onder andere de volgende onderdelen dient te behandelen:

  • Een overzicht van de bestaande energiestromen.
  • Een beschrijving van de belangrijkste invloedsfactoren op het energieverbruik.
  • Een overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar inclusief onderbouwing.
  • Een beschrijving van rendabele energiebesparingsmaatregelen.

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energie-audits. Voor meer informatie over de EED en audits neemt u contact met ons op.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl