02 February

Veel bedrijven vragen uitstel voor energie-audit

Grotere bedrijven moesten voor 5 december 2015 een energie-audit uitvoeren om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing. Veel bedrijven reageren op deze verplichting met een verzoek om uitstel. Dit blijkt uit een artikel van Energiegids over het toezicht op de energie-audits vanuit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst werkt als uitvoeringsorganisatie vanuit Zaandam voor acht gemeenten en drie provincies op gebied van onder meer milieuvergunningen. De dienst ziet er tevens op toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu. Omdat de Omgevingsdienst goed op de hoogte is van de regels die vanuit de EU op bedrijven afkomen, is de dienst al vroeg aan de slag gegaan met het energie-auditproces. Bron: energiegids

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoek en energie-audits. Voor meer informatie over de EED en audits neemt u contact met ons op.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl