19 December

Teruggave Ecotax vervalt per 1 januari 2016

Op 23 oktober 2013 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - mw. drs. E.I. Schippers - de kamer geïnformeerd over het streven om de nieuwe subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert per 1 januari 2016 in te laten gaan. Dat betekent tevens dat sportverenigingen in 2015 voor het laatst gebruik kunnen maken van de huidige regeling teruggave energiebelasting (de Ecotax).

Ecotax
Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw en kunnen daardoor de btw op de energierekening niet verrekenen. Sinds vele jaren was er daardoor een regeling (ook wel ecotax genoemd) waardoor sportverenigingen op de verbruikskosten van olie, gas en elektra 50% van de btw terug konden krijgen. Nu er landelijk veel aandacht is voor het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot is besloten de regeling na 2015 stop te zetten.

Nieuwe regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de contouren van de nieuwe subsidieregeling onlangs toegelicht aan een aantal sportbonden, waarvan veel leden een eigen accommodatie hebben. De regeling zal zich richten op zowel energiebesparende als verduurzamende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl