De overheid wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Bijvoorbeeld, ondernemingen moeten vanwege de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Om inzicht te geven in deze en andere wet- en regelgeving heeft het Rijk de Wetchecker Energiebesparing ontwikkeld.

De Wetchecker geeft een onafhankelijk overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Ook geeft de regelhulp weer hoe ondernemers hieraan moeten voldoen. Met de Wetchecker Energiebesparing kunnen ondernemers in 5 minuten een aantal meerkeuzevragen doorlopen, waaruit een advies volgt wat past bij de omvang en het energieverbruik van de onderneming. Het advies kan worden opgeslagen of per email aan een energieadviseur gestuurd worden, als ondersteuning bij de verdere vormgeving van de verplichtingen.

De Wetchecker Energiebesparing combineert diverse regelingen, zoals het Activiteitenbesluit en erkende maatregelen, het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grotere bedrijven.

De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies helpt bedrijven te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld door het uitvoeren van energieonderzoeken en energie-audits. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

 

Ruim 100.000 bedrijven worden in 2018 gedwongen om energie te besparen. Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de Wet milieubeheer te verbeteren. In deze wet staat beschreven dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terug verdiend kunnen worden.

Het gaat hierbij om bedrijven (zoals winkels, restaurants, kantoren en fabrieken) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. In de afgelopen jaren liet de handhaving door gemeenten en provincies te wensen over, veel bedrijven weten niet van het bestaan van de Wet milieubeheer af.

Bron: NOS

Om meer inzicht te geven in de geldende wet- en regelgeving, heeft het Rijk de Wetchecker Energiebesparing ontwikkeld.

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoeken en energie-audits. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl